Thanh Hà được giá vải sớm

Một giống Vải chín sớm...
(VTH) – Niên vụ 2014, Thanh Hà có khoảng 1.300 ha vải sớm. Các giống vải chính như: Vải Trứng, Vải Chua, Tàu Lai được trồng tập trung tại các xã như Thanh Bính,...