Từ 30/5, xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Mỹ

Xuất khẩu vải thiều sang Mỹ
Ngày 30/5, Công ty TNHH Ánh Dương Sao sẽ xuất khẩu những lô vải đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Tiêu chuẩn VietGap Tiêu chuẩn GlobalGap Xuất khẩu vải...