Ký ức mùa Vải…

Thanh Hà - Quê Vải
(BLog.VTH)-Mùa Vải trong ký ức của những người con Thanh Hà… Thanh Hà – Quê Vải Tháng 5 về, người Thanh Hà dường như lại bận rộn, vất vả hơn. Thấp...