Phòng trừ sâu bệnh trên cây Vải

Phòng trừ sâu bệnh hại Vải
(VTH)-Viện BVTV vừa phối hợp với Hiệp hội Sản xuất tiêu thụ vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) tổ chức hội thảo đánh giá mô hình trình diễn kỹ thuật canh...