Làm gì để nông sản Việt có thương hiệu quốc gia?

cover_brand
(VTH)-Có thể nói rất ít các thương hiệu nông sản của Việt Nam được quốc tế biết đến và đây chính là bất lợi lớn cho nông sản hàng hóa của chúng ta khi...