“Nông dân phải trồng vải, cứ trồng lúa mãi thì không thể giàu được”

“Nông dân phải trồng vải, cứ trồng lúa mãi thì không thể giàu được”
(VTH) – Theo GS. Võ Tòng Xuân, người nông dân nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng những cây có thế mạnh ở địa phương. Nếu người dân cứ trồng lúa...

Cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng vải xuất khẩu vào Mỹ

Cấp 10 mã số đầu tiên cho các vùng trồng vải xuất khẩu vào Mỹ
(VTH) – Bắc Giang có 6 mã số trồng vải;  Hải Dương có 2 mã số trồng vải  và Hưng Yên có 2  mã số trồng nhãn đủ điều kiện xuất sang Mỹ. Cấp 10 mã...