Xác lập Kỷ lục Việt Nam “Cây vải thiều lâu năm nhất (cây vải tổ)”

Cây Vải Tổ Thanh Hà
(VTH)-“Mã ngoài như lụa hồng tơ tía, thịt vải như thủy tinh, như dáng tuyết, vị ngọt đậm, ăn vào thấy hương thơm, tưởng chừng như thứ rượu tiên trên đời” Vải...