Xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản phải mang tính bền vững

Xây dựng thương hiệu cho nông nghiệp phải được các doanh nghiệp chú trọng ngay từ khâu chọn giống.
(VTH)-Các chuyên gia nông nghiệp trong và ngoài nước đều có chung một quan điểm rằng muốn nông nghiệp phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng cho mình những...