Bọc vải thiều bằng “màng sinh học” để dành được cả tháng

Dự án thí điểm bảo quản trái vải tươi sau thu hoạch bằng công nghệ màng sinh học sẽ lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Bắc Giang.
(VTH)-Dự án thí điểm bảo quản trái vải tươi sau thu hoạch bằng công nghệ màng sinh học sẽ triển khai lần đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang. Kỹ thuật chăm sóc...