Vải thiều sẽ thôi được mùa mất giá?

Dự báo sản lượng vải thiều năm nay trên 200.000 tấn - Ảnh: Q.Thế
(VTH)-Câu chuyện được mùa mất giá liệu có lặp lại với vải thiều? Phải làm sao khi nhiều chủ vườn vải cho biết ít doanh nghiệp cam kết giá mua. Vải Thiều...