[Hình ảnh] Vải sớm Thanh Hà…

(VTH) – Thanh Hà là một trong những địa phương có diện tích trồng cây Vải lớn nhất cả nước. Với diện tích trồng Vải khoảng trên 4.000 ha.

Trong đó mở rộng diện tích sản xuất vải thiều theo VietGAP lên 1.000 ha chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu. Ngoài ra, lần đầu tiên 40 hộ dân xã Thanh Thủy (Thanh Hà) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn tham gia mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP) để xuất khẩu sang thị trường châu Âu và một số thị trường cao cấp khác với diện tích khoảng 4 ha.

Một số hình ảnh Vải sớm 2016 mà VTH ghi lại được:

VaiThanhHa.Com.Vn - TIn tuc, san pham, gia ca Vai Thanh Ha, Vai Thanh Ha 2016

VaiThanhHa.Com.Vn – Tin tuc, san pham, gia ca Vai Thanh Ha, Vai Thanh Ha 2016

Pic_2_2016_VTH

Vải sớm Thanh Hà 2016

Pic_3_2016_VTH

Vải sớm Thanh Hà 2016. Hoa ra sai đều…

Pic_4_2016_VTH

Vải sớm Thanh Hà 2016. Thời tiết tốt cộng với chăm bón kịp thời sẽ cho một mùa bội thu…

Pic_5_2016_VTH

Pic_6_2016_VTH

Pic_7_2016_VTH

Vải sớm Thanh Hà 2016.


Nguồn: VaiThanhHa.Com.Vn

Cùng chủ đề

Top header Adv

Đăng một phản hồi