[Hình ảnh] Vải đầu mùa 2015: Vải Trứng

(VTH)-Mùa hè đến mang theo cái nắng oi ả và cũng mang đến nhiều loại hoa thơm quả ngọt. Và mùa hè đến cũng là mùa của những chùm Vải trĩu trên cành lá xanh….

“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào…”

(Trích Khi con Tu Hú – Tố Hữu)

Một vài hình ảnh Vải đầu mùa 2015 …

Vải Trứng - một trong những giống Vải chín sớm nhất...

Vải Trứng – một trong những giống Vải chín sớm nhất…

... và một số diện tích đã có thể cho thu hoạch...

… và một số diện tích đã có thể cho thu hoạch…

Giống Vải Chua...

Giống Vải Chua…

...dự báo là năm được mùa. Giống Vải Chua chín muộn hơn khoảng 10 - 15 ngày

…dự báo là năm được mùa. Giống Vải Chua chín muộn hơn khoảng 10 – 15 ngày

Vải Chua quả dài hơn giống Vải trứng...

Vải Chua quả dài hơn giống Vải trứng…

“Xã Thanh Bính (Thanh Hà) có khoảng 200 ha vải sớm gồm vải u trứng, u hồng và tàu lai. Hiện tại, có khoảng 20 ha vải u trứng đang vào mã, dự kiến 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 100 tấn, tương đương năm ngoái.Theo đánh giá của nhiều nông dân, mã vải năm nay rất đẹp, quả to, ít sâu bệnh do nông dân ngày càng có kinh nghiệm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất…”


Nguồn: Vải Thanh Hà

Cùng chủ đề

Top header Adv