[Hình ảnh]- Vải đầu mùa 2015: Vải chua đang “phá mã” chín đỏ (Phần 3).

[VTH]-Hình ảnh những chùm Vải chua đang vào “nước” chín đỏ.

Những cây Vải chua (U hồng) đang vào thời điểm "phá mã"...)

Những cây Vải chua  đang vào thời điểm “phá mã”…)

Vải chua ...

Vải chua trĩu quả…

Vải chua niên vụ 2015

Vải chua niên vụ 2015..

Là loại vải chín sớm thứ hai sau vải trứng...

Là loại vải chín sớm thứ hai sau vải trứng…

Dự kiến khoảng một vài ngày nữa Vải chua sẽ chín rộ... Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Thanh Hà

Dự kiến khoảng một vài ngày nữa Vải chua sẽ chín rộ… Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Thanh Hà


Nguồn: Vải Thanh Hà

 

Cùng chủ đề

Top header Adv

Đăng một phản hồi