[Hình ảnh] Vải đầu mùa 2015 (phần 2)

[VTH]-Thanh Hà hiện nay không chỉ trồng giống vải muộn (Vải Thiều) truyền thống mà gồm có khá nhiều giống Vải chín sớm; cho giá trị kinh tế cao.

Một số hình ảnh giống Vải Chua – giống Vải chín muộn hơn Vải trứng. Đặc điểm quả dài hơn và quả ăn ngọt hơn giống Vải Trứng khi chín.

Hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi...

Hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi…

Vải Chua...

Vải Chua…

Vải Chua đang ở giai đoạn phá mã...

Vải Chua đang ở giai đoạn phá mã…

Quả dài hơn đôi chút so với Vải Trứng

Quả dài hơn đôi chút so với Vải Trứng

Vải chua khi chín "đẫy"...

Vải chua khi chín “đẫy”…

“Xã Thanh Bính (Thanh Hà) có khoảng 200 ha vải sớm gồm vải u trứng, u hồng và tàu lai. Hiện tại, có khoảng 20 ha vải u trứng đang vào mã, dự kiến 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 100 tấn, tương đương năm ngoái.Theo đánh giá của nhiều nông dân, mã vải năm nay rất đẹp, quả to, ít sâu bệnh do nông dân ngày càng có kinh nghiệm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất…”


Nguồn: Vải Thanh Hà

 

Cùng chủ đề

Top header Adv

Đăng một phản hồi