Giá trị dinh dưỡng cho 100 gram Vải Thiều (phần 2)

(VTH)-Giá trị dinh dưỡng định lượng của Vải Thiều khô. 

Một sô công bố về thành phần dinh dưỡng chính của quả Vải được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ công bố: (Cho 100 gram Vải)

Vải khô (dried lychee):

Định lượng cho 100 gram Vải Thiều khô

Định lượng cho 100 gram Vải Thiều khô

Hàm lượng vitamins

Hàm lượng vitamins

Hàm lượng muối khoáng

Hàm lượng muối khoáng


Nguồn: VaiThanhHa.Com

Xem ảnh chất lượng cao tại đây

Cùng chủ đề

Top header Adv

Đăng một phản hồi