Người Thanh Hà

Hình ảnh

...mong năm nào cũng được mùa...được giá...

[Hình ảnh] Những hình ảnh cuối mùa vải 2015!

[VTH]-Mùa Vải 2015 đã đi qua gần như trọn vẹn và chỉ còn đâu đó những chùm vải cuối mùa … Nó để lại trong lòng...