Người Thanh Hà

Hình ảnh

Vải Thanh Hà chín đỏ...Mùa vải 2016

[Hình ảnh mùa vải 2016]-Vải Thiều Thanh Hà đỏ rực!

[VTH] – Mỗi độ tháng 6 về Thanh Hà – Hải Dương lại được phủ một màu đỏ rực của Vải Thiều – Một trong...