Người Thanh Hà

Hình ảnh

VaiThanhHa.Com.Vn - TIn tuc, san pham, gia ca Vai Thanh Ha, Vai Thanh Ha 2016

[Hình ảnh] Vải sớm Thanh Hà…

(VTH) – Thanh Hà là một trong những địa phương có diện tích trồng cây Vải lớn nhất cả nước. Với diện tích trồng...