Người Thanh Hà

Hình ảnh

Dự kiến khoảng một vài ngày nữa Vải chua sẽ chín rộ... Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Thanh Hà

[Hình ảnh]- Vải đầu mùa 2015: Vải chua đang “phá mã” chín đỏ (Phần 3).

[VTH]-Hình ảnh những chùm Vải chua đang vào “nước” chín đỏ. Hình ảnh vải đầu mùa Những cây Vải chua  đang...

Blog

CHÚC MỪNG NĂM MỚI – XUÂN ẤT MÙI 2015

(VTH)-Chúc mừng năm mới – Xuân Ất Mùi 2015! Xuân Ất Mùi 2015 Nhân dịp mùa xuân mới Ất...